Skip to content

Testproces

Testaccounts aanvragen

Pre-productieomgeving

Nadat de integratie met de pre-productieomgeving gereed is, kan de DV beginnen met testen. Hiervoor is een testaccount nodig (dit kan een bestaand test account zijn). Indien de DV geen testaccount heeft, kan dit worden aangevraagd via ons Implementatieteam.

Productieomgeving

Voor productiegebruik is een echt eHerkenningsmiddel vereist. Digidentity kan in deze omgeving geen testaccounts aanbieden.

Testproces

"Happy" flow

 1. De gebruiker probeert om in te loggen bij de DV-applicatie
 2. Een authn request wordt naar de HM verzonden
 3. De gebruiker logt in bij de AD/MR met het juiste eHerkenning niveau
 4. De HM stuurt een permit/success bericht naar de DV-applicatie
 5. De gebruiker krijgt toegang tot de DV-applicatie

Annuleren flow

 1. De gebruiker probeert om in te loggen bij de DV-applicatie
 2. Een authn request wordt naar de HM verzonden
 3. De gebruiker drukt op ‘annuleren’
 4. De HM stuurt een AuthnFailed bericht naar de DV-applicatie
 5. De gebruiker krijgt geen toegang tot de DV-applicatie

Niet gemachtigd flow

 1. De gebruiker probeert om in te loggen bij de DV-applicatie
 2. Een authn request wordt naar de HM verzonden
 3. De gebruiker is niet gemachtigd voor de dienst en krijgt dus geen toegang tot de DV-applicatie
 4. In dit geval ontvangt de DV geen antwoord van de HM (tenzij de gebruiker op 'annuleren' drukt)

Ketenmachtiging flow

 1. De gebruiker probeert om in te loggen bij de DV-applicatie
 2. Een authn request wordt naar de HM verzonden
 3. De gebruiker logt in bij de AD/MR met het juiste eHerkenning niveau, en kiest om in te loggen als intermediair
 4. De HM stuurt een succesbericht naar de DV-applicatie met een LegalSubjectID en bijbehorende KvKnr
 5. De gebruiker krijgt toegang tot de DV-applicatie