Skip to content

Identificatie

In elk artifact response zitten twee essentiële attributen: ActingSubjectID en LegalSubjectID. Deze worden gebruikt om de gebruiker en het vertegenwoordigingde bedrijf te identificeren, en kunnen verschillende waarden bevatten.

eHerkenning

ActingSubjectID

Binnen eHerkenning bevat ActingSubjectID een specifiek pseudoniem dat wordt gegenereerd op basis van:

 • Het OIN van de DV waarop de gebruiker inlogt
 • Het interne pseudoniem van de gebruiker bij de AD
 • De organisatie die de gebruiker machtigt

Het specifiek pseudoniem heeft tot doel gebruikers te identificeren zonder hun persoonsgegevens te verwerken. Zolang de gebruiker inlogt met hetzelfde account en voor dezelfde organisatie, blijft het specifiek pseudoniem hetzelfde.

Let op: Als de gebruiker vervolgens inlogt met een ketenmachtiging die via dezelfde organisatie is verleend, blijft de ActingSubjectID ook hetzelfde. Daarom moet ook de LegalSubjectID worden verwerkt.

LegalSubjectID

Het LegalSubjectID identificeert de organisatie namens wie de gebruiker inlogt. Het bevat meestal alleen een KvK-nummer, maar kan ook aanvullende waarden bevatten (bijv. RSIN). Het is essentieel om vast te stellen welk bedrijf wordt vertegenwoordigd (via primaire machtiging of ketenmachtiging).

eIDAS

Binnen eIDAS worden geen machtigingen gebruikt, dus is ActingSubjectID het enige dat van toepassing is. Afhankelijk van hoe de dienst in de dienstencatalogus is geconfigureerd, bevat ActingSubjectID meestal een van de volgende attributen (zie ook: DV-keys API):

Indien er een BSN wordt verzocht en de gebruiker deze niet heeft, zal de gebruiker worden doorgestuurd naar een hulppagina met meer informatie over de aanvraag van een BSN.

Ontsleuteling

Attributen kunnen worden ontsleuteld met behulp van het in de DV-metadata verstrekte encryptie certificaat. Hieronder volgt een uitleg van de verschillende elementen die hiervoor nodig zijn.

<saml:EncryptedID>
  <!--ID van versleutelde gegevens-->
  <xenc:EncryptedData
    Id="_cf087b22f2c288b140db5e5f8efd1ef6a31335f1"
    Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element">
    <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes256-cbc" />
    <!--ID van key nodig om gegevens te onsleutelen-->
    <ds:KeyInfo>
      <ds:RetrievalMethod
        Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#EncryptedKey"
        URI="#_4eb6be6a57cec0c2b8f013e115c92c91aca2246a" />
    </ds:KeyInfo>
    <!--Versleutelde gegevens-->
    <xenc:CipherData>
      <xenc:CipherValue>WM5u91kFSdyqj68ruFrOQZMQc0VGZVf0NTJaC9SkCNanjMcnOcZFpFnIUgUB
        EIugKWQjwwig82eS4f8P+bSk1cDJtDCWy22KolAN3DKT3nyzlJGL+UqDkvcF
        rw1L45PeQKJs7tce+QTtMLB07WnyGljA5P6YPjLG4U1ghehL/g4fZ8MkZLeM
        YPgPQIdNEmHpxEdPGb1ao7cOgoB5T/WJruQSVyBxtQRB3cDf3o3T7CSx1VLB
        ofqcJKh4a7wpHskJYyHj1mUoo9yFzfPh8gb+aaB3Krs1VxmQ2JdpzJekR2A3
        1N6hQH/Ga0mC5PuGI1dMbx3TzaFPDvuJGRLa4UQGFGmgNA5WQWcKBltT5bWm
        BNP8JMhjjbHU0tIFOG7ShsBHnikVw/8MMCXfZ43m0XREaPrhrjGpFeMf6Z3m
        fleGxSc=
      </xenc:CipherValue>
    </xenc:CipherData>
  </xenc:EncryptedData>
  <!--ID van key nodig om gegevens te onsleutelen + entityID van DV die mag ontsleutelen-->
  <xenc:EncryptedKey
    Id="_4eb6be6a57cec0c2b8f013e115c92c91aca2246a"
    Recipient="urn:etoegang:DV:00000003507204570000:entities:0013">
    <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p">
      <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
    </xenc:EncryptionMethod>
    <!--KeyName van certificaat nodig om key te onsleutelen-->
    <ds:KeyInfo>
      <ds:KeyName>F4195A846A02FCEFE515520AAB1DD7ECB14F638E</ds:KeyName>
    </ds:KeyInfo>
    <!--Versleutelde key-->
    <xenc:CipherData>
      <xenc:CipherValue>ksvhCIOhFCqOcHcoNDvL8SWTUJwSxT/IIFR3BDMfBewgrOBsit751He8G0SW
        km0Ub24zIC42imt6mud8cHvzt9PO7GyLzg7PfBJrssRRkQOdbcfxNAIbJf82
        yhKzHkN7sOEiEK67vcsBvuT/uAfC3uAvYtLrhfIPiy2SwZAxqOclmO7fxkYK
        LdlmDNA+FldTYh6mJ2OdzF7NRAN5QgaLKC+JRyZ32Bf7XWS4KA7V3YNprdqF
        vImJhUevzIMSk/FBmk1Y2fmHWkx90qlLzmgGTh89OPh8BScyXpgznScd4CLS
        1+VnsHJe0ghzA+sl+1TcFFV9erv/3q6Nr0dQRX97AM==
      </xenc:CipherValue>
    </xenc:CipherData>
    <!--ID van gegevens die met deze key kunnen worden ontsleuteld-->
    <xenc:ReferenceList>
      <xenc:DataReference URI="#_cf087b22f2c288b140db5e5f8efd1ef6a31335f1" />
    </xenc:ReferenceList>
  </xenc:EncryptedKey>
</saml:EncryptedID>