Skip to content

Specificaties

Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten

De specificaties voor eHerkenning zijn onder het beheer van Logius en zijn op https://afsprakenstelsel.etoegang.nl/ te vinden.

Voor een Dienstverlener aansluiting, ligt de focus op het hoofdstuk Techniek en functionaliteit, specifiek op:

Specificatie Uitlegging
Begrippenlijst Vaak gebruikte termen en afkortingen
DV metadata for HM Eisen voor de metadata van een dienstverlener
Interface specifications DV-HM Specificaties voor zowel het authn-verzoek van de DV aan de HM als het repons van de HM aan de DV
Attribute elements Beschrijft het voor eHerkenning specifieke SAML-profiel
Bindings Beschrijft de methoden die worden gebruikt voor het versturen van berichten binnen eHerkenning
Error handling Beschrijft de manier waarop foutmeldingen worden verzonden
Attribuutverstrekking Geeft een overzicht van de in eHerkenning beschikbare attributen
Single sign-on and user sessions Beschrijft hoe DV’s gebruiker sessies moeten beheren
Information security requirements Beschrijft de verschillende beveiligingsmaatregelen die binnen eHerkenning van toepassing zijn en de bijbehorende eisen. Voor Digidentity geldt als aanvullende eis dat alleen PKIoverheid certificaten mogen worden gebruikt

Handleiding dienstencatalogus

EHerkenning maakt gebruik van een dienstencatalogus die gegevens bevat voor alle diensten die op eHerkenning zijn aangesloten. DV's moeten ervoor zorgen dat alle aan Digidentity verstrekte dienstgegevens voldoen aan de richtlijnen in de Handleiding dienstencatalogus.